Cà Paste – 3,2Kg

Sku: TPDH0026

308,000VND / Thùng

Quantiy: