Cá Ngừ Ko Đầu – Nhỏ

Sku: TS0041

86,900VND / Kg

Quantiy: