Cá Lóc Nguyên Con – Làm Sạch

Sku: TS0033

82,500VND / Kg

Quantiy: