Cá Lóc Đen Cắt Đầu – Làm Sạch

Sku: TS0030

148,500VND / Kg

Quantiy: