Cá Chẻm – Làm Sạch

Sku: TS0012

148,500VND / Kg

Quantiy: