Bún Tàu Khô – 100g

Sku: TPK0054

8,800VND / Bịch - 100G

Quantity: