Bánh Tráng Lớn – Size 31cm

Sku: TPK0011

55,000VND / Kg

Quantiy: